Neler Yapıyoruz?

Faliyet Alanlarımız

Blog

İş Hukuku

İş, işçi, işveren konularını ele alan ve bu konuda çıkabilecek uyuşmazlıkları düzenlemek amacıyla vardır.

Devamı
Blog

Sigorta Hukuku

Sigorta ilişkisini,işletmelerin çalışmalarını düzenleyen hukuk kurallarının bütününe sigorta hukuku adı verilir.

Devamı
Blog

Rekabet Hukuku

Rekabet Hukuku,serbest piyasa sisteminin dengeli uygulanmasını sağlayıcı düzenlemelerden oluşur.

Devamı
Blog

Aile Hukuku

Aile Hukuku, Türk hukuk sisteminde bir anlamda resmi evliliklerin hukukudur; evlenen kişilerin tabii olduğu hukuktur.

Devamı
Blog

Gayrimenkul Hukuku

Değeri değişime uğramaksızın,bir yerden,bir yere nakli mümkün olmayan mallara‘gayrimenkul’denir.

Devamı
Blog

İdare ve Vergi Hukuku

İdare hukuku, idarenin kuruluş ve işleyişine uygulanan kamu hukuku kurallarının bütünüdür.

Devamı