REKABET HUKUKU

Rekabet Hukuku, serbest piyasa ekonomisinde sisteminin dengeli ve yeknesak bir biçimde uygulanmasını sağlayıcı düzenlemelerden oluşur. Rekabet Hukukunun amacı mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hakim olan teşebbüslerin bu hakimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek,bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamaktır. Aydın&Kunt Hukuk Bürosu ekibi rekabet hukuku alanında eğitimlere katılmış ve eğitim sertifikaları edinmişlerdir.

Bu bağlamda Aydın&Kunt ekibi, rekabetin önlenmesi ve haksız rekabet sonucu doğan zararın karşılanması içim tazminat davaları gibi rekabet hukukunun bel kemiği olan davalarda başarı elde etmekte ve müvekkil memnuniyetini sağlamaktadır.

Hizmetlerimiz kapsamında bizimle iletişim için 0312 433 6001 - 0312 437 6002 nolu numaralardan arayabilir ya da info@aydinkunthukuk.com adresine e-posta gönderebilirsiniz..

HEMEN ARAYIN!